AKTUÁLNE - Medzirezortné pripomienkové konanie sa skončilo

Aktualita
June 24, 2024
AKTUÁLNE - Medzirezortné pripomienkové konanie sa skončilo

Ku 19.6. sa skončilo medzirezortné pripomienkové konanie ku návrhu zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti v zmysle smernice NIS2.

Počet obdržaných pripomienok sa blíži ku 700, z čoho 255 bolo označených ako závažných. Subjektom s najvyšším počtom pripomienok je Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR s rôznymi formálnymi, ale aj obsahovými pripomienkami. Nechýbajú však pripomienky odborných komunít ako aj jednotlivých ministerstiev a úradov. Navrhované znenie novely zákona sa vzhľadom na počet a závažnosť pripomienok bude ešte určite meniť.

Aktuálne prebieha vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania, a tak uvidíme, v akej finálnej podobe sa samotná novela objaví.

Pripomíname, že podľa článku 41 smernice NIS 2, členské štáty do 17. októbra 2024 prijmú a uverejnia opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou. Na Slovensku sa počíta, že novela zákona bude mať účinnosť od 1. januára 2025.

NIS2 novinky

Chcete byť informovaný o novinkách v smernici NIS2? Zadajte Váš e-mail a prihláste sa na odber najnovších informácií, exkluzívnych článkov a pozvánok na odborné workshopy.

Ďakujeme za Váš záujem!
Oops! E-mail má nesprávny tvar.