NIS2: Chemikálie

NIS2 poskytuje prísne bezpečnostné štandardy pre kritické sektory, zvyšuje odolnosť proti kyber-útokom.

NIS2: Posilnenie kybernetickej bezpečnosti v sektore chemikálií

V sektore chemikálií je bezpečnosť kľúčovým faktorom pri výrobe a manipulácii s nebezpečnými látkami. Nová smernica NIS2 prináša prísne požiadavky na ochranu kybernetickej bezpečnosti, aby sa zabezpečila integrita a bezpečnosť kritických chemických procesov.

Klúčové požiadavky NIS2 pre sektor chemikálií

Na zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti musia podniky v sektore chemikálií dodržiavať nasledujúce požiadavky:

 • Ochrana chemických zariadení: Zabezpečenie kritických chemických zariadení a systémov pred kybernetickými útokmi.
 • Prevencia únikov údajov: Ochrana citlivých údajov o chemických procesoch, zložení látok a klientoch pred neoprávneným prístupom a zneužitím.
 • Riadenie rizík: Identifikácia a riadenie rizík s cieľom minimalizovať dopady kybernetických hrozieb na chemické procesy a bezpečnosť pracovníkov.

Implementácia NIS2 v praxi

Implementácia smernice NIS2 v sektore chemikálií zahŕňa nasledujúce kroky:

 • Aktualizácia bezpečnostných opatrení: Implementácia moderných bezpečnostných technológií a softvéru na ochranu chemických zariadení a údajov.
 • Školenie personálu: Poskytnutie odbornej prípravy pracovníkom v oblasti kybernetickej bezpečnosti a zvýšenie ich povedomia o bezpečnostných hrozbách.
 • Spolupráca s regulačnými orgánmi: Aktívna spolupráca s regulačnými orgánmi a bezpečnostnými agentúrami na zabezpečenie súladu s najnovšími bezpečnostnými požiadavkami a predpismi.

Výhody dodržiavania smernice NIS2

Dodržiavanie smernice NIS2 prinesie sektoru chemikálií nasledujúce výhody:

 • Zvýšená odolnosť voči kybernetickým hrozbám: Posilnenie bezpečnostných opatrení minimalizuje riziko kybernetických útokov a zabezpečuje bezpečnú prevádzku chemických zariadení.
 • Dôvera zákazníkov: Zlepšená ochrana údajov a bezpečnosť chemických procesov zvyšuje dôveru zákazníkov v kvalitu a spoľahlivosť chemických produktov.
 • Zlepšenie pracovného prostredia: Bezpečné a spoľahlivé chemické procesy zlepšujú pracovné prostredie a minimalizujú riziko pracovných úrazov.

Zhrnutie

 • Ochrana kritických chemických zariadení a údajov
 • Prevencia únikov citlivých údajov
 • Zvýšená odolnosť voči kybernetickým hrozbám a zlepšenie pracovného prostredia

Implementácia NIS2 v sektore chemikálií je nevyhnutná pre zabezpečenie bezpečnosti a spoľahlivosti výroby a manipulácie s chemickými látkami v dnešnom digitálnom prostredí.

NIS2

Sektory, pre ktoré platí nová smernica NIS2 EU.

NIS2 novinky

Chcete byť informovaný o novinkách v smernici NIS2? Zadajte Váš e-mail a prihláste sa na odber najnovších informácií, exkluzívnych článkov a pozvánok na odborné workshopy.

Ďakujeme za Váš záujem!
Oops! E-mail má nesprávny tvar.