NIS2: Zásobovanie vodou

NIS2 poskytuje prísne bezpečnostné štandardy pre kritické sektory, zvyšuje odolnosť proti kyber-útokom.

NIS2: Posilnenie kybernetickej bezpečnosti v sektore zásobovania vodou

V zásobovaní vodou je dôležité zabezpečiť bezpečnosť a spoľahlivosť infraštruktúry, aby sa minimalizovalo riziko pre obyvateľstvo. Nová smernica NIS2 prináša prísne požiadavky na zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti, aby sa ochránila kritická infraštruktúra zásobovania vodou.

Klúčové požiadavky NIS2 pre sektor zásobovania vodou

Na zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti musia subjekty v sektore zásobovania vodou dodržiavať nasledujúce požiadavky:

 • Ochrana vodných zdrojov: Zabezpečenie kľúčových vodných zdrojov a infraštruktúry pred kybernetickými hrozbami.
 • Prevencia únikov údajov: Zabezpečenie citlivých údajov o kvalite vody a infraštruktúre pred neoprávneným prístupom a zneužitím.
 • Riadenie rizík: Identifikácia a riadenie rizík s cieľom minimalizovať dopady kybernetických hrozieb na zásobovanie vodou.

Implementácia NIS2 v praxi

Implementácia smernice NIS2 v sektore zásobovania vodou zahŕňa nasledujúce kroky:

 • Aktualizácia bezpečnostných opatrení: Implementácia moderných bezpečnostných opatrení a technológií na ochranu vodných zdrojov a infraštruktúry.
 • Školenie personálu: Poskytnutie odbornej prípravy zamestnancom v oblasti kybernetickej bezpečnosti a zvýšenie ich povedomia o bezpečnostných hrozbách.
 • Spolupráca s regulačnými orgánmi: Aktívna spolupráca s regulačnými orgánmi a bezpečnostnými agentúrami na zabezpečenie súladu s najnovšími bezpečnostnými požiadavkami.

Výhody dodržiavania smernice NIS2

Dodržiavanie smernice NIS2 prinesie sektoru zásobovania vodou nasledujúce výhody:

 • Zvýšená odolnosť voči kybernetickým hrozbám: Posilnenie bezpečnostných opatrení minimalizuje riziko kybernetických útokov a zabezpečuje spoľahlivé zásobovanie vodou.
 • Dôvera verejnosti: Zlepšená ochrana údajov a infraštruktúry zvyšuje dôveru verejnosti v kvalitu a bezpečnosť zásobovania vodou.
 • Efektívna reakcia na krízy: Rýchle a koordinované riešenie kybernetických incidentov minimalizuje ich dopady na zásobovanie vodou a obyvateľstvo.

Zhrnutie

 • Ochrana vodných zdrojov a infraštruktúry
 • Prevencia únikov citlivých údajov
 • Zvýšená odolnosť voči kybernetickým hrozbám a dôvera verejnosti

Implementácia NIS2 v sektore zásobovania vodou je nevyhnutná pre zabezpečenie bezpečnosti a spoľahlivosti zásobovania vodou pre obyvateľstvo v digitálnom veku.

NIS2

Sektory, pre ktoré platí nová smernica NIS2 EU.

NIS2 novinky

Chcete byť informovaný o novinkách v smernici NIS2? Zadajte Váš e-mail a prihláste sa na odber najnovších informácií, exkluzívnych článkov a pozvánok na odborné workshopy.

Ďakujeme za Váš záujem!
Oops! E-mail má nesprávny tvar.