NIS2: Zdravotníctvo

NIS2 poskytuje prísne bezpečnostné štandardy pre kritické sektory, zvyšuje odolnosť proti kyber-útokom.

NIS2: Kybernetická bezpečnosť v sektore zdravotníctva

V súčasnom digitálnom veku sa kybernetická bezpečnosť stáva stále dôležitejším prvkom vo všetkých oblastiach, vrátane zdravotníctva. Smernica NIS2 (Network and Information Systems Directive 2) predstavuje základný rámec pre posilnenie kybernetickej odolnosti v kľúčových sektoroch, vrátane zdravotníctva, ktoré je obzvlášť citlivé na kybernetické útoky vzhľadom na dôvernosť a dôležitosť spracovávaných údajov.

Klúčové požiadavky NIS2 pre sektor zdravotníctva

Smernica NIS2 klade na zdravotnícke inštitúcie špecifické požiadavky, zamerané na zabezpečenie ich informačných systémov a infraštruktúr. Medzi hlavné požiadavky patrí:

 • Riadenie rizík: Zdravotnícke zariadenia musia vypracovať a pravidelne aktualizovať politiky riadenia kybernetických rizík.
 • Ochrana dát: Zabezpečenie ochrany osobných a citlivých údajov pacientov prostredníctvom silných šifrovacích a autentifikačných techník.
 • Hlásenie incidentov: Povinnosť hlásiť vážne kybernetické incidenty národným regulačným orgánom do 72 hodín od ich zistenia.

Implementácia NIS2 v praxi

Implementácia smernice NIS2 v sektore zdravotníctva zahŕňa nasledovné kroky:

 • Technologické inovácie: Nasadenie pokročilých bezpečnostných technológií a systémov na detekciu a prevenciu útokov.
 • Školenia zamestnancov: Pravidelné vzdelávanie zdravotníckeho personálu o kybernetickej bezpečnosti a správnych postupoch.
 • Spolupráca s odborníkmi: Spolupráca so špecializovanými bezpečnostnými firmami na zabezpečenie súladu s najnovšími bezpečnostnými štandardmi.

Výhody dodržiavania smernice NIS2

Dodržiavanie smernice NIS2 prináša zdravotníckym zariadeniam viaceré výhody:

 • Zvýšená dôvera pacientov: Pacienti sa môžu cítiť bezpečnejšie vďaka vedomiu, že ich údaje sú chránené najnovšími technológiami.
 • Prevencia finančných strát: Minimalizácia rizík spojených s únikom dát a kybernetickými útokmi, ktoré by mohli viesť k finančným a reputačným škodám.
 • Zlepšenie spolupráce: Vytvorenie bezpečného prostredia pre spoluprácu so zdravotníckymi zariadeniami a ďalšími subjektmi v rámci sektora.

Zhrnutie

 • Zvýšenie odolnosti proti kybernetickým hrozbám.
 • Ochrana osobných údajov pacientov.
 • Súlad s právnymi predpismi na ochranu údajov.

Tieto kroky a výhody podčiarkujú význam smernice NIS2 pre sektor zdravotnícva.

NIS2

Sektory, pre ktoré platí nová smernica NIS2 EU.

NIS2 novinky

Chcete byť informovaný o novinkách v smernici NIS2? Zadajte Váš e-mail a prihláste sa na odber najnovších informácií, exkluzívnych článkov a pozvánok na odborné workshopy.

Ďakujeme za Váš záujem!
Oops! E-mail má nesprávny tvar.