NIS2: Verejná správa

NIS2 poskytuje prísne bezpečnostné štandardy pre kritické sektory, zvyšuje odolnosť proti kyber-útokom.

NIS2: Posilnenie kybernetickej bezpečnosti v sektore verejnej správy

Verejná správa je kľúčovým pilierom každej spoločnosti, a preto je dôležité zabezpečiť jej kybernetickú odolnosť. Nová smernica NIS2 stanovuje prísne požiadavky na ochranu kybernetickej bezpečnosti, aby sa minimalizovali hrozby a chránili kritické systémy verejnej správy.

Klúčové požiadavky NIS2 pre sektor verejnej správy

Na zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti musia subjekty v sektore verejnej správy dodržiavať nasledujúce požiadavky:

 • Ochrana kritických informačných systémov: Zabezpečenie kľúčových informačných systémov verejnej správy pred kybernetickými útokmi.
 • Prevencia únikov údajov: Ochrana citlivých údajov občanov a iných subjektov pred neoprávneným prístupom a zneužitím.
 • Zabezpečenie služieb verejnej správy: Zabezpečenie neprerušeného poskytovania služieb verejnej správy aj v prípade kybernetických incidentov.

Implementácia NIS2 v praxi

Implementácia smernice NIS2 v sektore verejnej správy zahŕňa nasledujúce kroky:

 • Aktualizácia bezpečnostných opatrení: Implementácia moderných bezpečnostných opatrení a technológií na ochranu informačných systémov a údajov.
 • Školenie personálu: Poskytnutie odbornej prípravy zamestnancom v oblasti kybernetickej bezpečnosti a zvýšenie ich povedomia o bezpečnostných hrozbách.
 • Spolupráca s regulačnými orgánmi: Aktívna spolupráca s regulačnými orgánmi a bezpečnostnými agentúrami na zabezpečenie súladu s najnovšími bezpečnostnými požiadavkami.

Výhody dodržiavania smernice NIS2

Dodržiavanie smernice NIS2 prinesie sektoru verejnej správy nasledujúce výhody:

 • Zvýšená odolnosť voči kybernetickým hrozbám: Posilnenie bezpečnostných opatrení minimalizuje riziko kybernetických útokov a zabezpečuje kontinuitu poskytovania verejných služieb.
 • Dôvera občanov: Zlepšená ochrana údajov a služieb zvyšuje dôveru občanov v efektívnosť a bezpečnosť verejnej správy.
 • Efektívna reakcia na kybernetické incidenty: Rýchle a koordinované riešenie kybernetických incidentov minimalizuje ich dopad na fungovanie verejnej správy.

Zhrnutie

 • Ochrana kritických informačných systémov a údajov
 • Prevencia únikov citlivých údajov
 • Zvýšená dôvera občanov a efektívne poskytovanie verejných služieb

Implementácia NIS2 v sektore verejnej správy je kľúčom k zabezpečeniu bezpečnosti a dôvery v verejné služby a systémy v dnešnom digitálnom prostredí.

NIS2

Sektory, pre ktoré platí nová smernica NIS2 EU.

NIS2 novinky

Chcete byť informovaný o novinkách v smernici NIS2? Zadajte Váš e-mail a prihláste sa na odber najnovších informácií, exkluzívnych článkov a pozvánok na odborné workshopy.

Ďakujeme za Váš záujem!
Oops! E-mail má nesprávny tvar.