NIS2: Digitálni poskytovatelia

NIS2 poskytuje prísne bezpečnostné štandardy pre kritické sektory, zvyšuje odolnosť proti kyber-útokom.

NIS2: Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v sektore digitálnych poskytovateľov

V rámci rýchlo sa rozvíjajúceho digitálneho prostredia je kritické, aby poskytovatelia digitálnych služieb ako cloudové platformy, online trhoviská a poskytovatelia sociálnych médií mali efektívne bezpečnostné stratégie. Smernica NIS2 je navrhnutá tak, aby zabezpečila, že tieto entitety majú robustné systémy na ochranu pred kybernetickými hrozbami a na riadenie kybernetických rizík.

Klúčové požiadavky NIS2 pre sektor digitálnych poskytovateľov

Smernica NIS2 stanovuje nasledujúce zásadné požiadavky pre digitálnych poskytovateľov:

 • Posilnené bezpečnostné politiky: Vyžaduje sa vypracovanie a implementácia rozsiahlych bezpečnostných politík a procedúr.
 • Riadenie incidentov: Musí existovať efektívny plán na riadenie bezpečnostných incidentov, vrátane rýchleho hlásenia a reakcie.
 • Pravidelné auditovanie: Pravidelné bezpečnostné auditovanie a testovanie systémov na identifikáciu a odstránenie možných bezpečnostných slabín.

Implementácia NIS2 v praxi

Pre digitálnych poskytovateľov zahŕňa implementácia NIS2 nasledujúce kroky:

 • Modernizácia technologických riešení: Zavedenie najnovších technológií na ochranu pred sofistikovanými kybernetickými útokmi.
 • Školenie zamestnancov: Poskytovanie školení zamestnancom na zvýšenie povedomia o kybernetickej bezpečnosti a o najlepších postupoch.
 • Spolupráca a výmena informácií: Aktívna spolupráca s ostatnými poskytovateľmi a regulátormi na zdieľanie informácií a osvedčených postupov.

Výhody dodržiavania smernice NIS2

Dodržiavanie smernice NIS2 prináša digitálnym poskytovateľom mnohé výhody:

 • Zvýšená dôvera zákazníkov: Zabezpečenie systémov a ochrana dát zvyšuje dôveru zákazníkov v digitálne služby.
 • Prevencia finančných strát: Silná kybernetická bezpečnosť chráni firmy pred finančnými strátami spôsobenými únikmi údajov alebo výpadkami systému.
 • Zlepšená konkurencieschopnosť: Spoločnosti dodržiavajúce NIS2 môžu byť vnímané ako bezpečnejšie a spoľahlivejšie, čo zvyšuje ich konkurencieschopnosť na trhu.

Zhrnutie

 • Posilnenie bezpečnostných opatrení
 • Ochrana zákazníckych údajov
 • Súlad s európskymi reguláciami

Tento sektorový prístup k implementácii NIS2 umožňuje digitálnym poskytovateľom nielen chrániť svoje systémy a dáta, ale aj poskytovať svoje služby s vyššou dôverou a zodpovednosťou voči zákazníkom.

NIS2

Sektory, pre ktoré platí nová smernica NIS2 EU.

NIS2 novinky

Chcete byť informovaný o novinkách v smernici NIS2? Zadajte Váš e-mail a prihláste sa na odber najnovších informácií, exkluzívnych článkov a pozvánok na odborné workshopy.

Ďakujeme za Váš záujem!
Oops! E-mail má nesprávny tvar.