NIS2: Digitálna infraštruktúra

NIS2 poskytuje prísne bezpečnostné štandardy pre kritické sektory, zvyšuje odolnosť proti kyber-útokom.

NIS2: Posilnenie kybernetickej bezpečnosti v sektore digitálnej infraštruktúry

V ére digitálnej transformácie, kde digitálna infraštruktúra zohráva kľúčovú úlohu v hospodárstve a spoločnosti, je dôležité zabezpečiť jej bezpečnosť pred kybernetickými hrozbami. Smernica NIS2, nový európsky rámec pre kybernetickú bezpečnosť, sa zameriava na ochranu kritických digitálnych infraštruktúr a posilnenie ich odolnosti voči kybernetickým útokom.

Klúčové požiadavky NIS2 pre sektor digitálnej infraštruktúry

Podľa smernice NIS2 musia poskytovatelia digitálnej infraštruktúry splniť nasledujúce dôležité požiadavky:

 • Zabezpečenie kritických systémov: Ochrana dôležitých systémov a služieb, ako sú cloudové platformy, dátové centrá a telekomunikačné siete, pred kybernetickými hrozbami.
 • Prevencia únikov dát: Zabezpečenie citlivých údajov a osobných informácií používateľov pred neoprávneným prístupom a zneužitím.
 • Hlásenie bezpečnostných incidentov: Vypracovanie postupov na rýchle a efektívne hlásenie bezpečnostných incidentov a ich riešenie.

Implementácia NIS2 v praxi

Implementácia smernice NIS2 v sektore digitálnej infraštruktúry zahŕňa nasledujúce kroky:

 • Zavedenie moderných bezpečnostných technológií: Aktualizácia a nasadenie najnovších bezpečnostných technológií a softvéru na ochranu digitálnych systémov.
 • Školenie personálu: Poskytovanie odbornej prípravy zamestnancom v oblasti kybernetickej bezpečnosti a zvyšovanie ich povedomia o bezpečnostných hrozbách.
 • Spolupráca s regulačnými orgánmi: Spolupráca s regulačnými orgánmi a bezpečnostnými agentúrami na zabezpečenie súladu so smernicou NIS2 a najnovšími bezpečnostnými štandardmi.

Výhody dodržiavania smernice NIS2

Dodržiavanie smernice NIS2 prinesie sektoru digitálnej infraštruktúry nasledujúce výhody:

 • Zvýšená odolnosť voči útokom: Posilnenie bezpečnostných opatrení znižuje riziko kybernetických útokov a zabezpečuje stabilný chod digitálnej infraštruktúry.
 • Dôvera zákazníkov: Zlepšená ochrana údajov a systémov zvyšuje dôveru zákazníkov a používateľov voči poskytovateľom digitálnych služieb.
 • Zvýšená konkurencieschopnosť: Bezpečné a spoľahlivé digitálne služby posilňujú konkurencieschopnosť poskytovateľov na trhu.

Zhrnutie

 • Ochrana kritických digitálnych infraštruktúr
 • Prevencia únikov citlivých údajov
 • Zvýšená dôvera zákazníkov a konkurencieschopnosť

Implementácia NIS2 v sektore digitálnej infraštruktúry je kľúčom k zabezpečeniu bezpečnosti a spoľahlivosti digitálnej ekonomiky a spoločnosti vo veku kybernetických hrozieb.

NIS2

Sektory, pre ktoré platí nová smernica NIS2 EU.

NIS2 novinky

Chcete byť informovaný o novinkách v smernici NIS2? Zadajte Váš e-mail a prihláste sa na odber najnovších informácií, exkluzívnych článkov a pozvánok na odborné workshopy.

Ďakujeme za Váš záujem!
Oops! E-mail má nesprávny tvar.