NIS2: Potraviny

NIS2 poskytuje prísne bezpečnostné štandardy pre kritické sektory, zvyšuje odolnosť proti kyber-útokom.

NIS2: Posilnenie kybernetickej bezpečnosti v potravinárskom sektore

V potravinárskom sektore, ktorý je zodpovedný za dodávku bezpečných a kvalitných potravín, je kybernetická bezpečnosť kľúčovou prioritou. S novou smernicou NIS2, ktorá stanovuje prísne požiadavky na kybernetickú ochranu, je nevyhnutné, aby sa potravinárske spoločnosti aktívne bránili proti kybernetickým hrozbám.

Klúčové požiadavky NIS2 pre potravinársky sektor

Na zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti potravinársky sektor musí splniť nasledujúce požiadavky:

 • Ochrana výrobných zariadení: Zabezpečenie dôležitých výrobných zariadení, aby sa predišlo ich poškodeniu alebo manipulácii z vonkajších zdrojov.
 • Zabezpečenie dodávateľskej siete: Monitorovanie a ochrana dodávateľskej siete, aby sa minimalizovalo riziko kybernetických útokov.
 • Prevencia únikov údajov: Zabezpečenie citlivých údajov o výrobkoch a zákazníkoch pred neoprávneným prístupom a zneužitím.

Implementácia NIS2 v praxi

Implementácia smernice NIS2 v potravinárskom sektore zahŕňa nasledujúce kroky:

 • Aktualizácia technologických riešení: Implementácia moderných bezpečnostných technológií a softvéru na ochranu výrobných zariadení a údajov.
 • Školenie personálu: Poskytnutie odbornej prípravy zamestnancom v oblasti kybernetickej bezpečnosti a zvyšovanie ich povedomia o bezpečnostných hrozbách.
 • Spolupráca s regulačnými orgánmi: Spolupráca s regulačnými orgánmi a bezpečnostnými agentúrami na zabezpečenie súladu s najnovšími bezpečnostnými požiadavkami.

Výhody dodržiavania smernice NIS2

Dodržiavanie smernice NIS2 prinesie potravinárskemu sektoru nasledujúce výhody:

 • Zvýšená odolnosť voči útokom: Posilnenie bezpečnostných opatrení znižuje riziko kybernetických útokov a zabezpečuje bezpečnosť výroby potravín.
 • Dôvera zákazníkov: Zlepšená ochrana údajov a výrobkov zvyšuje dôveru zákazníkov v potravinárske spoločnosti.
 • Zvýšenie efektivity výroby: Bezpečné a spoľahlivé výrobné procesy zvyšujú efektivitu a kvalitu potravín.

Zhrnutie

 • Ochrana výrobných zariadení a dodávateľskej siete
 • Prevencia únikov údajov o výrobkoch a zákazníkoch
 • Zvýšená dôvera zákazníkov a efektivita výroby

Implementácia smernice NIS2 v potravinárskom sektore je nevyhnutná pre zabezpečenie bezpečnosti a dôvery v kvalitu potravín v dnešnej digitalizovanej spoločnosti.

NIS2

Sektory, pre ktoré platí nová smernica NIS2 EU.

NIS2 novinky

Chcete byť informovaný o novinkách v smernici NIS2? Zadajte Váš e-mail a prihláste sa na odber najnovších informácií, exkluzívnych článkov a pozvánok na odborné workshopy.

Ďakujeme za Váš záujem!
Oops! E-mail má nesprávny tvar.