NIS2: Výroba

NIS2 poskytuje prísne bezpečnostné štandardy pre kritické sektory, zvyšuje odolnosť proti kyber-útokom.

NIS2: Posilnenie kybernetickej bezpečnosti v sektore výroby

V sektore výroby je kybernetická bezpečnosť kľúčovým faktorom pre udržanie bezpečného a spoľahlivého výrobného procesu. Nová smernica NIS2 prináša prísne požiadavky na ochranu kybernetickej bezpečnosti, aby sa minimalizovali riziká a chránili kritické výrobné systémy.

Klúčové požiadavky NIS2 pre sektor výroby

Na zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti musia podniky v sektore výroby dodržiavať nasledujúce požiadavky:

 • Ochrana výrobných zariadení: Zabezpečenie kritických výrobných zariadení a infraštruktúry pred kybernetickými útokmi.
 • Prevencia únikov údajov: Ochrana citlivých údajov o výrobkoch, výrobných postupoch a klientoch pred neoprávneným prístupom a zneužitím.
 • Zabezpečenie dodávateľskej siete: Monitorovanie a zabezpečenie dodávateľskej siete a dodávateľov na minimalizáciu rizika kybernetických útokov.

Implementácia NIS2 v praxi

Implementácia smernice NIS2 v sektore výroby zahŕňa nasledujúce kroky:

 • Aktualizácia bezpečnostných opatrení: Implementácia moderných bezpečnostných technológií a softvéru na ochranu výrobných systémov a údajov.
 • Školenie personálu: Poskytnutie odbornej prípravy zamestnancom v oblasti kybernetickej bezpečnosti a zvýšenie ich povedomia o bezpečnostných hrozbách.
 • Spolupráca s regulačnými orgánmi: Aktívna spolupráca s regulačnými orgánmi a bezpečnostnými agentúrami na zabezpečenie súladu s najnovšími bezpečnostnými požiadavkami.

Výhody dodržiavania smernice NIS2

Dodržiavanie smernice NIS2 prinesie sektoru výroby nasledujúce výhody:

 • Zvýšená odolnosť voči kybernetickým hrozbám: Posilnenie bezpečnostných opatrení znižuje riziko kybernetických útokov a zabezpečuje plynulý chod výrobných procesov.
 • Dôvera zákazníkov: Zlepšená ochrana údajov a kvality výrobkov zvyšuje dôveru zákazníkov v produkty a služby.
 • Zvýšená efektivita výroby: Bezpečné a spoľahlivé výrobné procesy zvyšujú efektivitu a kvalitu výroby.

Zhrnutie

 • Ochrana výrobných zariadení a dodávateľskej siete
 • Prevencia únikov citlivých údajov
 • Zvýšená odolnosť voči kybernetickým hrozbám a dôvera zákazníkov

Implementácia NIS2 v sektore výroby je kľúčom k zabezpečeniu bezpečnosti a spoľahlivosti výrobných procesov v digitálnom veku.

NIS2

Sektory, pre ktoré platí nová smernica NIS2 EU.

NIS2 novinky

Chcete byť informovaný o novinkách v smernici NIS2? Zadajte Váš e-mail a prihláste sa na odber najnovších informácií, exkluzívnych článkov a pozvánok na odborné workshopy.

Ďakujeme za Váš záujem!
Oops! E-mail má nesprávny tvar.