NIS2: Energetika

NIS2 poskytuje prísne bezpečnostné štandardy pre kritické sektory, zvyšuje odolnosť proti kyber-útokom.

NIS2: Posilnenie kybernetickej bezpečnosti v energetickom sektore

V energetickom sektore, kde kritické infraštruktúry zabezpečujú dodávku elektriny a plynu, je kybernetická bezpečnosť zásadná. Smernica NIS2, nový rámec EÚ pre kybernetickú bezpečnosť, je navrhnutá tak, aby ochraňovala energetické siete pred kybernetickými hrozbami a minimalizovala riziko pre pravidelné dodávky energie.

Klúčové požiadavky NIS2 pre sektor energetiky

Podľa smernice NIS2 musia energetické spoločnosti splniť tieto kľúčové požiadavky:

 • Ochrana kritických infraštruktúr: Zabezpečenie dôležitých infraštruktúr, ako sú elektrárne a distribučné siete, pred kybernetickými útokmi.
 • Prevencia únikov údajov: Zabezpečenie citlivých údajov o energetických zariadeniach a sietiach pred neoprávneným prístupom.
 • Riadenie rizík: Vypracovanie a realizácia bezpečnostných stratégií na identifikáciu a riadenie kybernetických rizík v energetickom sektore.

Implementácia NIS2 v praxi

Implementácia smernice NIS2 v energetickom sektore zahŕňa nasledujúce kroky:

 • Modernizácia technológií: Aktualizácia bezpečnostných technológií a softvéru na ochranu energetických sietí pred kybernetickými útokmi.
 • Školenie personálu: Poskytnutie odbornej prípravy zamestnancom v energetickom sektore na zvýšenie povedomia o kybernetickej bezpečnosti a najlepších postupoch.
 • Spolupráca s regulačnými orgánmi: Aktívna spolupráca s regulačnými orgánmi a bezpečnostnými agentúrami na zabezpečenie súladu s najnovšími bezpečnostnými požiadavkami.

Výhody dodržiavania smernice NIS2

Dodržiavanie smernice NIS2 prinesie energetickému sektoru nasledujúce výhody:

 • Zvýšená odolnosť voči útokom: Posilnenie bezpečnostných opatrení znižuje riziko prerušenia dodávok energie spôsobených kybernetickými útokmi.
 • Ochrana citlivých údajov: Bezpečné uchovávanie a spracovanie údajov o energetických sietiach chráni pred únikmi údajov a zneužitím.
 • Zlepšená dôvera verejnosti: Transparentnosť a bezpečnosť operácií zvyšujú dôveru verejnosti v energetické spoločnosti a ich služby.

Zhrnutie

 • Zvýšenie kybernetickej odolnosti kritických energetických infraštruktúr
 • Ochrana citlivých údajov a infraštruktúry pred útokmi
 • Zlepšenie dôvery verejnosti v energetický sektor

Implementácia NIS2 v energetickom sektore umožňuje zabezpečiť spoľahlivé dodávky energie a zvýšiť celkovú bezpečnosť a odolnosť energetických infraštruktúr voči kybernetickým hrozbám.

NIS2

Sektory, pre ktoré platí nová smernica NIS2 EU.

NIS2 novinky

Chcete byť informovaný o novinkách v smernici NIS2? Zadajte Váš e-mail a prihláste sa na odber najnovších informácií, exkluzívnych článkov a pozvánok na odborné workshopy.

Ďakujeme za Váš záujem!
Oops! E-mail má nesprávny tvar.