NIS2: Financie

NIS2 poskytuje prísne bezpečnostné štandardy pre kritické sektory, zvyšuje odolnosť proti kyber-útokom.

NIS2: Posilnenie kybernetickej bezpečnosti v sektore financií

V súčasnom digitálnom veku je bezpečnosť finančného sektora neodmysliteľná. Nová smernica NIS2 prináša prísnejšie požiadavky na ochranu kybernetickej bezpečnosti, aby sa minimalizovali riziká a chránili kritické finančné systémy.

Klúčové požiadavky NIS2 pre sektor financií

Na zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti musia finančné inštitúcie dodržiavať nasledujúce požiadavky:

 • Ochrana finančných transakcií: Zabezpečenie bezpečných finančných transakcií a prevencia proti kybernetickým útokom.
 • Zabezpečenie údajov zákazníkov: Ochrana citlivých finančných údajov zákazníkov pred neoprávneným prístupom a zneužitím.
 • Prevencia podvodov: Identifikácia a eliminácia kybernetických hrozieb s cieľom minimalizovať podvody a straty.

Implementácia NIS2 v praxi

Implementácia smernice NIS2 v sektore financií zahŕňa nasledujúce kroky:

 • Nasadenie moderných technológií: Aktualizácia bezpečnostných technológií a softvéru na ochranu finančných systémov a údajov.
 • Školenie personálu: Odborné školenia pre zamestnancov na zvýšenie povedomia o kybernetickej bezpečnosti a identifikácii bezpečnostných hrozieb.
 • Spolupráca s regulačnými orgánmi: Aktívna spolupráca s regulačnými orgánmi a bezpečnostnými agentúrami na zabezpečenie súladu s najnovšími bezpečnostnými požiadavkami.

Výhody dodržiavania smernice NIS2

Dodržiavanie smernice NIS2 prinesie sektoru financií nasledujúce výhody:

 • Zvýšená odolnosť voči kybernetickým hrozbám: Posilnenie bezpečnostných opatrení minimalizuje riziko kybernetických útokov a zabezpečuje kontinuitu finančných operácií.
 • Dôvera zákazníkov: Zlepšená ochrana finančných údajov zvyšuje dôveru zákazníkov v bankové a finančné inštitúcie.
 • Efektívna prevencia podvodov: Identifikácia a eliminácia bezpečnostných hrozieb znižuje riziko podvodov a finančných stratégii.

Zhrnutie

 • Ochrana finančných transakcií a údajov zákazníkov
 • Prevencia kybernetických hrozieb a podvodov
 • Zvýšená dôvera zákazníkov a bezpečnosť finančných operácií

Implementácia NIS2 v sektore financií je kľúčom k zabezpečeniu bezpečnosti a dôvery v finančné systémy v súčasnom digitálnom prostredí.

NIS2

Sektory, pre ktoré platí nová smernica NIS2 EU.

NIS2 novinky

Chcete byť informovaný o novinkách v smernici NIS2? Zadajte Váš e-mail a prihláste sa na odber najnovších informácií, exkluzívnych článkov a pozvánok na odborné workshopy.

Ďakujeme za Váš záujem!
Oops! E-mail má nesprávny tvar.