NIS2: Doprava

NIS2 poskytuje prísne bezpečnostné štandardy pre kritické sektory, zvyšuje odolnosť proti kyber-útokom.

NIS2: Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v dopravnom sektore

V dnešnej globalizovanej ekonomike je dopravný sektor kľúčovým prvkom pre plynulý pohyb tovarov a ľudí. S novou smernicou NIS2, ktorá je navrhnutá na posilnenie kybernetickej bezpečnosti v Európe, je kľúčové, aby dopravný sektor zabezpečil ochranu svojich kritických infraštruktúr pred kybernetickými hrozbami.

Klúčové požiadavky NIS2 pre sektor dopravy

Podľa smernice NIS2 musia subjekty v sektore dopravy splniť tieto dôležité požiadavky:

 • Zabezpečenie kritických dopravných systémov: Ochrana dôležitých infraštruktúr, ako sú letiská, prístavy a železničné siete, pred kybernetickými útokmi.
 • Prevencia únikov dát: Zabezpečenie citlivých údajov o dopravných systémoch pred neoprávneným prístupom a zneužitím.
 • Rýchle hlásenie bezpečnostných incidentov: Vypracovanie postupov na rýchle a efektívne hlásenie bezpečnostných incidentov a ich následné riešenie.

Implementácia NIS2 v praxi

Implementácia smernice NIS2 v dopravnom sektore zahŕňa nasledujúce kroky:

 • Modernizácia technologických riešení: Aktualizácia bezpečnostných technológií a softvéru na ochranu dopravných systémov a zabezpečenie ich bezpečnosti.
 • Školenie personálu: Poskytnutie odbornej prípravy zamestnancom v oblasti kybernetickej bezpečnosti a zvyšovanie ich povedomia o bezpečnostných hrozbách.
 • Spolupráca s regulačnými orgánmi: Aktívna spolupráca s regulačnými orgánmi a bezpečnostnými agentúrami na zabezpečenie súladu s najnovšími bezpečnostnými požiadavkami.

Výhody dodržiavania smernice NIS2

Dodržiavanie smernice NIS2 prinesie dopravnému sektoru nasledujúce výhody:

 • Zvýšená odolnosť voči kybernetickým hrozbám: Posilnenie bezpečnostných opatrení znižuje riziko kybernetických útokov a zabezpečuje plynulý chod dopravných systémov.
 • Dôvera verejnosti: Zlepšená ochrana údajov a systémov zvyšuje dôveru verejnosti v bezpečnosť dopravných služieb.
 • Zvýšená efektivita a spoľahlivosť: Bezpečné a spoľahlivé dopravné systémy zlepšujú efektivitu a spoľahlivosť dopravných operácií.

Zhrnutie

 • Ochrana kritických dopravných infraštruktúr
 • Prevencia únikov citlivých údajov
 • Zvýšená dôvera verejnosti a spoľahlivosť dopravných služieb

Implementácia NIS2 v dopravnom sektore je nevyhnutná pre zabezpečenie bezpečnosti a spoľahlivosti dopravy v dnešnej digitalizovanej spoločnosti.

NIS2

Sektory, pre ktoré platí nová smernica NIS2 EU.

NIS2 novinky

Chcete byť informovaný o novinkách v smernici NIS2? Zadajte Váš e-mail a prihláste sa na odber najnovších informácií, exkluzívnych článkov a pozvánok na odborné workshopy.

Ďakujeme za Váš záujem!
Oops! E-mail má nesprávny tvar.